امکانات حمل و نقل در طراحی فروشگاه اینترنتی بر اساس نرخ های متعدد و مقصدها تقسیم می شود. امکانات کلی حمل و نقل در فروشگاه اینترنتی شامل :

۱- محاسبه هزینه حمل و نقل

۲- فعال سازی یا غیرفعالسازی هزینه حمل و نقل در فروشگاه آنلاین

۳- فعال کردن محاسبه گر خودکار حمل و نقل در سبد خرید فروشگاه اینترنتی

۴- فعال کردن محاسبه گر هوشمند هزینه حمل و نقل بر اساس آدرس خریدار

۵- فعالسازی مقصد ارسال به آدرس حمل و نقل با صورتحساب فروشگاه اینترنتی

۶- تعیین نرخ ثابت برای حمل و نقل به همراه احتساب مالیات و محدوده مجاز در فروشگاه مجازی

۷- حمل و نقل رایگان به همراه تعیین حداقل مبلغ سفارش برای استفاده از حمل و نقل رایگان و همچنین تعیین شرط بر اساس تعیین حداقل خرید و کوپن تخفیف ، دارنده کوپن حمل و نقل رایگان در فروشگاه مجازی آنلاین

۸- تعیین نرخ ثابت حمل و نقل بین المللی

۹- فعالسازی تحویل محلی برای پیک های موتوری بر اساس نرخ ثابت ، درصدی از کل سبد خرید و یا نرخ ثابت برای هر محصول

۱۰- پست پیشتاز برای ارسال محصولات بر اساس نرخ های پست پیشتاز کشوری به همراه محاسبه گر هوشمند بر اساس شهر و استان و کدپستی

برای جست و جو بنویسید و Enter را بزنید.