امکانات حساب کاربری در طراحی فروشگاه اینترنتی به شرخ زیر می باشند :

۱- اجازه نام نویسی در صفحه پرداخت

۲- اجازه نام نویسی در صفحه حساب کاربری

۳- سفارش سازی صفحه حساب کاربری بر اساس نیازهای فروشگاه و مدیر فروشگاه اینترنتی

۴- ساخت خودکار نام کاربری از ایمیل مشتری

۵- ساخت پسورد خودکار برای حساب کاربری مشتری

۶- پروفایل پیشرفته حساب کاربری شامل نام و نام خانوادگی ، آدرس ، کدپستی ، موبایل ، اکانت های اجتماعی کاربر ، تصویر کاربر و……

برای جست و جو بنویسید و Enter را بزنید.