امکانات ارسال ایمیل در طراحی سایت فروشگاهی بسیار گسترده می باشد. این امکانات پیشرفته برای ارسال ایمیل به مشتری و فروشنده پیش بینی شده است. این ایمیل ها بنا بر کاربرد به چند دسته ، ایمیل های آگاه کننده و ایمیل های یادآوری تقسیم می شوند. که در هر مورد ، می توان متن ایمیل را به همراه متغیرهای مربوط تغییر داد.

ویژگی های ارسال ایمیل در طراحی فروشگاه اینترنتی شامل :

۱- ارسال ایمیل سفارش جدید به مدیر فروشگاه اینترنتی

۲- ارسال ایمیل لغو سفارش به مدیر فروشگاه آنلاین

۳- ارسال ایمیل سفارش در حال انجام به مشتری و مدیر فروشگاه مجازی

۴- ارسال ایمیل سفارش تکمیل شده به مشتری فروشگاه اینترنتی و مدیر سایت فروشگاهی

۵- ارسال ایمیل سفارش نامعتبر به مدیر سایت فروشگاه

۶- ارسال ایمیل سفارش برگشت خورده به مشتری فروشگاه سایت

۷- ارسال ایمیل صورتحساب مشتری به مدیر فروشگاه اینترنتی

۸- ارسال ایمیل یادداتش مشتری به مدیر فروشگاه اینترنتی

۹- ارسال ایمیل حساب کاربری جدید به مشتری و صاحب فروشگاه اینترنتی

۱۰- ارسال ایمیل بازگردانی پسورد به مشتری فروشگاه اینترنتی

۱۱- عضویت در خبرنامه

۱۲- سفارش سازی ایمیل عضویت در خبرنامه

۱۳- ارسال ایمیل خبرنامه

۱۴- سفارش سازی قالب ایمیل به مشتری و مدیر فروشگاه اینترنتی طراحی شده

 

برای جست و جو بنویسید و Enter را بزنید.